ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแ Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร เข้ารับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Standard) ระดับดีมาก จากกรุงเทพมหานคร

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรีย Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร สนับสนุนให้คณะครูนักเรียนเข้าร่วมสาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย ในงานนิทรรศการกิจกรรมหมู่บ้านศีล ๕ ของคณะสงฆ์เขตกรุงเทพกลาง

วันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผ Read More …

รงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ คุณทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร พร้อมด้วยคุณผกาวัลย์ อุ่นคำ (ภรรยา) ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ คุณทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร Read More …

คุณครูมนชยา พรรณปัญญา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ “ปิยชนม์ คนการศึกษา” ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอแสดง Read More …