คุณครูมนชยา พรรณปัญญา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ “ปิยชนม์ คนการศึกษา” ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมนชยา พรรณปัญญา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ “ปิยชนม์ คนการศึกษา” ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฎต่อสาธารณะ ด้วยเกณฑ์ ๓ ด้าน คือ การครองตน การครองคน และการครองงาน ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา จัดโดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

41094428_1866452600069733_38765344021544960_n 41454224_1866452333403093_3227773132462882816_n

41390125_1866451850069808_200586139638169600_n 41396129_1866451703403156_1394822326234644480_n 41425621_1866451510069842_5445095074704654336_n

41432479_1866451870069806_7668107960282775552_n 41437005_1866452106736449_8121779514603732992_n

41450064_1866451930069800_5386456079485894656_n 41450633_1866452180069775_2928614130422120448_n  41465099_1866451230069870_6375940751196422144_n 41472429_1866451646736495_6544959469619511296_n