ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในด้านโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังรูปแบบการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวัดสุทัศน์ การปลูกฝังคุณธรรมเชิงบวก จิตสาธารณะ เพื่อสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง

42174184_1878466412201685_2841014080532119552_n 42198471_1878466398868353_7548989116797419520_n 42202805_1878466625534997_7888493074521784320_n 42264920_1878466422201684_505613441394802688_n