ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้รับความกรุณาจาก พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง นำคณะครู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เวลา ๑๐.๐๐ น. ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ร่วมกับท่านกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

41841636_1878568028858190_3921942454265184256_n 42128101_1878569578858035_6223279724957794304_n 42130579_1878573295524330_8858184711571243008_n 42139114_1878567835524876_9146475316049346560_n 42141783_1878571952191131_2385853967855779840_n 42282252_1878573572190969_6308485330580275200_n 42145035_1878571542191172_3079668138812375040_n 42182306_1878568842191442_6481276812700680192_n 42193669_1878569995524660_4308388725202616320_n 42194081_1878571055524554_7155098890146938880_n 42207582_1878570658857927_2914121527785947136_n 42240152_1878567388858254_26141786598539264_n

42272772_1878574982190828_3347481395785105408_n 42295286_1878575242190802_7887038107105624064_n