โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร สนับสนุนให้คณะครูนักเรียนเข้าร่วมสาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย ในงานนิทรรศการกิจกรรมหมู่บ้านศีล ๕ ของคณะสงฆ์เขตกรุงเทพกลาง

วันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร สนับสนุนให้คณะครูนักเรียนเข้าร่วมสาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย ในงานนิทรรศการกิจกรรมหมู่บ้านศีล ๕ ของคณะสงฆ์เขตกรุงเทพกลาง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ เลขานุการ เจ้าคณะเขตดุสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม อำนวยความสะดวกและสนับสนุนงบประมาณ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดเรืองยศสุทธาราม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้ามอบโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านการสวดโอ้เอ้วิหารราย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน

41982688_1877238732324453_7748874072959746048_n  42045441_1877235788991414_7290624362674126848_n

42085350_1877237215657938_3777185198643347456_n 42147891_1877236182324708_5931126287023210496_n 42156876_1877238305657829_690356434520506368_n 42157324_1877236625657997_5183543914409230336_n 42186863_1877239742324352_5406394262566731776_n 42194249_1877236382324688_5762285831217741824_n   42219627_1877235708991422_2175786528997900288_n 42222130_1877242525657407_9013501771355521024_n41992230_1877240652324261_7356718304427245568_n42045093_1877239395657720_7845729090177859584_n42059583_1877235735658086_2645767736294113280_n 42059445_1877241348990858_7787884457750429696_n