โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสโรชินี ออนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับโล่รางวัลพร้อมสายสะพายขวัญใจมหาชน คลองโอ่งอ่าง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกันสืบสานประเพณ๊อันดีงามของไทย ในเทศกาลวันลอยกระทงประดิษฐ์กระทงจากเศษวัสดุจากธรรมชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สร Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกระทง ประเภทสร้างสรรค์ ได้รับโล่รางวัลชมเชยอันดับ ๑ จากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันพร้อม Read More …

รงเรียนวัดสุทัศน์ขอบขอบพระคุณ ทหารจากกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการพนันในกลุ่มเยาวชน และโครงการเสาธง ๕ นาที

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤสจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอบ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ นางสาวธันยาณัฐ เกตุมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร ที่นำคณะเจ้าหน้าที่โรงเรียนเข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงไส้เดือน

วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซ Read More …