คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  วันเสาร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะครูและบุคลากรทางก Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างนวัตกรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา” และ”รับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑”

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (จิตอาสา Big Cleaning Day)

วันอังคาร ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

เด็กชายปกป้อง แสนเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการแข่งขันบรรยายธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักงานเขตพระนคร

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ที่ชนะเลิศการเขียนเรียงความ D.A.R.E.

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระ Read More …