ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (จิตอาสา Big Cleaning Day)

วันอังคาร ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (จิตอาสา Big Cleaning Day) ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร หอการค้าไทย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดทางเดินเท้าบริเวณโดยรอบวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ณ หอการค้าไทย (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

43452088_1903335046381488_5340980849791729664_n 43476121_1903335856381407_727192023966154752_n 43490676_1903336159714710_5406355706645315584_n 43490678_1903335716381421_7524330670168997888_n 43500063_1903335236381469_356361420893323264_n 43508890_1903335076381485_357316402576621568_n 43537985_1903335803048079_4364242764842401792_n 43548832_1903335086381484_1718203702579298304_n 43554817_1903335756381417_3827921252174004224_n 43565373_1903335536381439_3938604058335510528_n 43614925_1903336413048018_8618768339545620480_n 43649884_1903336366381356_3932293815074816000_n 43684198_1903336023048057_3565455208009957376_n 43739055_1903336146381378_7611166056966520832_n 43742090_1903336063048053_3217198304504840192_n 43823151_1903335426381450_2946558722828140544_n