เด็กชายปกป้อง แสนเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการแข่งขันบรรยายธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักงานเขตพระนคร

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้มอบเกียรติให้แก่เด็กชายปกป้อง แสนเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการแข่งขันบรรยายธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักงานเขตพระนคร นักเรียนได้รับการฝึกซ้อมและควบคุมดูแลโดยคุณครูนฤเดช สุริยะวงค์

42653677_1889356854445974_6603498246071386112_n 42769451_1889356917779301_7674649457467588608_n 42787694_1889356824445977_1605371553048952832_n 42839921_1889356841112642_4539737679767535616_n