ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในการพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน

วันเสาร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ทัศนศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ ๒๖ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู เข้าร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎก”มหาปรินิพพานสูตร” ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

วันอังคาร ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …