ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ทัศนศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ ๒๖ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ทัศนศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์ พัฒนาตนเอง ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และนำมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

45238254_1940014089380250_5738951544481513472_n 45265655_1940017232713269_2471977485298827264_n 45280453_1940014896046836_454139808835436544_n 45281081_1940016626046663_6231875118453227520_n 45292111_1940016342713358_6957080196058972160_n 45296879_1940015659380093_1993101598301093888_n 45312665_1940014159380243_3118929581621379072_n 45327643_1940016609379998_4944806851591012352_n 45329718_1940012566047069_4946988742222020608_n 45331780_1940013159380343_2016983403173249024_n 45333566_1940015072713485_4379724872108998656_n 45347556_1940016216046704_5110802995369476096_n 45353032_1940015789380080_2647704650580492288_n 45376627_1940015369380122_667036969716416512_n 45395546_1940014429380216_3445626977661222912_n 45400779_1940016999379959_5432218698326736896_n