ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู เข้าร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎก”มหาปรินิพพานสูตร” ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

วันอังคาร ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้รับความกรุณาจาก พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร รักษาการเจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง นำคณะครู เข้าร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎก”มหาปรินิพพานสูตร” ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในครั้งนี้ ท่านพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อ่านคำกล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธี ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

44522822_1921158617932464_5828408686690697216_n 44535077_1921155501266109_4052576457258434560_n 44571513_1921159724599020_568532551912652800_n 44586029_1921158487932477_2572345240304222208_n 44593802_1921157661265893_7837634966610509824_n 44597578_1921153697932956_3763731119099346944_n 44598523_1921158321265827_182176221885366272_n 44603303_1921152837933042_283876872746434560_n 44633240_1921152514599741_6693362117388533760_n 44648990_1921156651265994_144410887984250880_n 44658268_1921152684599724_1365450818718793728_n 44687685_1921155827932743_4466102015960809472_n 44690969_1921159824599010_471883693124747264_n 44696055_1921154894599503_6388380715947393024_n 44742079_1921155744599418_1925313317719506944_n 44757168_1921158517932474_7390715143828537344_n