ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมสังคม

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจด Read More …

ท่านสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท่านมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการบริษัท นายชาญชัย มุสิกนิศากร กรรมการบริษัท คุณภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการ และสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัดมหาชน ให้ความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนบูณาการโครงการโรงเรียนคุณธรรม และการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเกษตรพอเพียงโรงเรียนวัดสุทัศน์ โ

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท่านสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ Read More …