ท่านสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท่านมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการบริษัท นายชาญชัย มุสิกนิศากร กรรมการบริษัท คุณภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการ และสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัดมหาชน ให้ความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนบูณาการโครงการโรงเรียนคุณธรรม และการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเกษตรพอเพียงโรงเรียนวัดสุทัศน์ โ

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท่านสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท่านมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการบริษัท นายชาญชัย มุสิกนิศากร กรรมการบริษัท คุณภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการ และสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัดมหาชน ให้ความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนบูณาการโครงการโรงเรียนคุณธรรม และการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเกษตรพอเพียงโรงเรียนวัดสุทัศน์ โดยนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และโรงเรียนขอขอบพระคุณ ท่านสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ที่มอบงบประมาณสนับสนุนซื้อก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดยท่านให้แนวทางไว้สำหรับผู้บริหารและคณะครูว่า “การปลูกทักษะความรู้ คู่คุณธรรม จะนำไปสู่การสร้างทักษะอาชีพและการทำงานของนักเรียนได้เป็นอย่างดี”

45549395_1946816642033328_5708295171729260544_n 45609129_1946816975366628_7708600997848809472_n 45614061_1946816898699969_1494925897801662464_n 45623323_1946812868700372_5632868695538663424_n 45633728_1946814662033526_2120623541006106624_n 45636059_1946814485366877_2829786327350771712_n 45636856_1946815002033492_5053096785443028992_n 45637716_1946815732033419_7031931438689681408_n 45640768_1946812668700392_1934101993333194752_n 45641902_1946816562033336_5810863564897910784_n 45647045_1946815105366815_8458996836034674688_n 45657493_1946815285366797_4013617105269161984_n 45673989_1946814415366884_7115940294624804864_n 45698425_1946814175366908_6501711459641196544_n 45711708_1946815352033457_5963437416185331712_n 45742691_1946816708699988_8733409048264704000_n 45757348_1946817162033276_3492296831033933824_n 45796442_1946816512033341_1248386906631176192_n