ขอขอบพระคุณบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมอลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปี ๑๓

วันเสาร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมอลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปี ๑๓ ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มิวเซียมสยาม(พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ) พิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และพิพิธภัณฑ์เหรียญ โดยนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๔ คนเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนได้รับความรู้และมีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยจากสถานที่จริง

46307172_1960813460633646_6248964896403226624_n 46379426_1960808600634132_8763692385927430144_n 46405277_1960814077300251_762269855096242176_n 46445892_1960812740633718_6902845371974680576_n 46449287_1960810377300621_1623990073068355584_n 46450838_1960803257301333_8118585983080857600_n 46450992_1960811990633793_4252370952819572736_n 46453094_1960850757296583_5451335219804110848_n 46458612_1960850663963259_4437201893990596608_n 46463428_1960817877299871_7699546008492965888_n 46463873_1960811127300546_9154599225214894080_n 46474701_1960797380635254_7390877691160821760_n 46482135_1960809943967331_2206902866977751040_n 46491511_1960797463968579_7082891672333320192_n 46492454_1960812970633695_8659742804290830336_n 46495589_1960804510634541_7675176071997685760_n 46502374_1960815070633485_1895379105063370752_n 46506243_1960807807300878_115925835948490752_n