ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกันสืบสานประเพณ๊อันดีงามของไทย ในเทศกาลวันลอยกระทงประดิษฐ์กระทงจากเศษวัสดุจากธรรมชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกันสืบสานประเพณ๊อันดีงามของไทย ในเทศกาลวันลอยกระทงประดิษฐ์กระทงจากเศษวัสดุจากธรรมชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะ และช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

46507663_1967826146599044_2262902982750240768_n 46508721_1967825699932422_6489001745174233088_n 46510902_1967825889932403_4495130346999775232_n 46513871_1967825786599080_7074881253383602176_n 46516122_1967825676599091_845226306604892160_n 46516245_1967825749932417_2790192333813972992_n 46520753_1967826013265724_6481383130321125376_n 46521535_1967826606598998_8036058323927171072_n

46633694_1967826583265667_2492150474241736704_n 46777682_1967826086599050_3702857843238502400_n

46520345_1967825819932410_5621640998191890432_n  46804327_1967825933265732_805053716548812800_n