รงเรียนวัดสุทัศน์ขอบขอบพระคุณ ทหารจากกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการพนันในกลุ่มเยาวชน และโครงการเสาธง ๕ นาที

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤสจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอบขอบพระคุณ ทหารจากกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการพนันในกลุ่มเยาวชน และโครงการเสาธง ๕ นาที เผยแพร่โครงการพระราชดำริ เรื่องของความสามัคคีของคนในชาติ ปัญหาการพนันในกลุ่มเยาวชน โทษภัยของยาเสพติด นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความรู้พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมที่ดีแก่นักเรียน

46507229_1967773586604300_4073335442949275648_n 46508974_1967773263270999_5023184979631276032_n 46513205_1967773216604337_4988461560612519936_n 46514711_1967773536604305_1932718154870423552_n 46516281_1967773326604326_620045865674866688_n 46525958_1967773416604317_9162524938819600384_n

46516541_1967795009935491_2417501060714201088_n 46516723_1967795016602157_6933890898828722176_n