เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจประเมินสุขลักษณะและสุ่มตรวจคุณภาพอาหาร ความสะอาดมือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ณ โรงอาหารโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพุธ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณ ท่านพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร ท่านณัฐกนก โอภาสสถิตย์กุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ที่ได้อนุเคราะห์มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจประเมินสุขลักษณะและสุ่มตรวจคุณภาพอาหาร ความสะอาดมือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ณ โรงอาหารโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและแม่ครัวผู้ประกอบอาหารเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความยินดี

 45915495_1954726287909030_8655148954515668992_n 46077541_1954726074575718_6804036883371261952_n 46118438_1954726171242375_2929596213349056512_n 46160150_1954726184575707_6165206033334534144_n 46173064_1954725914575734_5231116359454162944_n 46269171_1954725961242396_251476605833052160_n
46106651_1954725821242410_3766249430223683584_n 46278585_1954725931242399_4444630297627066368_n