เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปรับปรุงโรงเรียน เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพุธ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณ ท่านพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร ท่านธเนษฐ สาขี หัวหน้าฝ่ายโยธา ที่ได้อนุเคราะห์มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปรับปรุงโรงเรียน เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือร่วมสำรวจข้อมูลด้วยความยินดี

46104314_1954736807907978_4992746022418513920_n 46130685_1954736621241330_1738422200995676160_n 46138665_1954736647907994_3655631971989585920_n 46185109_1954736637907995_4414367584397295616_n 46238277_1954736721241320_4166690057526181888_n 46246034_1954736747907984_476115344012869632_n