เด็กชายอินทกร ทวีพงษ์ เข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เครือข่ายโรงเรียนที่ ๑ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ส่งเสริมให้เด็กชายอินทกร ทวีพงษ์ เข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เครือข่ายโรงเรียนที่ ๑ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ในครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียน และนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ขอชื่นชมในความขยันตั้งใจจริงของนักเรียนในการฝึกฝนทบทวนตนเองอยู่สม่ำเสมอ โดยนักเรียนได้รับการควบคุมดูแลโดย คุณครูศิริพร ชิณรักษา

46482458_1964670553581270_6795491899906981888_n 46492692_1964671110247881_6958985297522589696_n 46502308_1964671833581142_7939466107167965184_n 46510371_1964671913581134_3954866814562861056_n 46511239_1964670100247982_6633145572092018688_n 46526043_1964670726914586_4837123646294065152_n 46665863_1964671896914469_2910175071316213760_n 46720492_1964670366914622_887169707382145024_n