โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ นางสาวธันยาณัฐ เกตุมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร ที่นำคณะเจ้าหน้าที่โรงเรียนเข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงไส้เดือน

วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ นางสาวธันยาณัฐ เกตุมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร ที่นำคณะเจ้าหน้าที่โรงเรียนเข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงไส้เดือน รวมถึงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เกษตรพอเพียงโรงเรียนวัดสุทัศน์ เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้และขยายผลต่อให้เกิดประโยชน์ ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำครูและนักเรียนแกนนำผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้การต้อนรับและสาธิตการเพาะเลี้ยงไส้เดือนด้วยความยินดี

46491445_1967759606605698_2561937864531116032_n 46507677_1967760199938972_7525466220867354624_n 46511135_1967759953272330_4615524151526948864_n 46516262_1967758976605761_7817893682010390528_n 46520332_1967759846605674_5102961987109781504_n 46525452_1967760343272291_4868402677635088384_n 46634242_1967757949939197_7091064698744864768_n 46634909_1967760413272284_6656564010122477568_n 46664434_1967760719938920_1381813201007542272_n 46698295_1967758676605791_8819352464844128256_n 46753919_1967760256605633_5140385570463154176_n 46796546_1967760429938949_3489361186527379456_n