โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสโรชินี ออนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับโล่รางวัลพร้อมสายสะพายขวัญใจมหาชน คลองโอ่งอ่าง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสโรชินี ออนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับโล่รางวัลพร้อมสายสะพายขวัญใจมหาชน คลองโอ่งอ่าง จากเวทีการประกวดหนูน้อยนพมาศในเทศกาลงานวันลอยกระทง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมคลองโอ่งอ่าง ภายใต้แนวคิด “ประดิษฐ์กระทง นุ่งไทย ไหว้พระแม่คงคา” ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง (ช่วงสะพานดำรงสถิต – สะพานภานุพันธ์) ในครั้งนี้พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร และทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนครเป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์เดินทางให้กำลังในและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมประกวด รวมถึงเดินทางให้กำลังใจผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงาน ขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา โดยนักเรียนได้รับการควบคุมดูแลโดย ครูจตุพร ผ่องอำไพ ครูรพีพรรณ สีสด และ          ครูศิริพร ชิณรักษา

46480142_1967835353264790_7668572353621655552_n 46510984_1967853436596315_1937013332619821056_n 46513495_1967834736598185_5644931729664770048_n 46514223_1967853816596277_1189423748755750912_n 46514650_1967835566598102_892905881019088896_n 46521572_1967835446598114_714623802901790720_n 46522579_1967835709931421_8260431190746464256_n 46525571_1967834833264842_8822374356588953600_n 46625595_1967853179929674_1107133463854579712_n 46686074_1967853159929676_9221139603048628224_n 46700023_1967851903263135_6453407414162030592_n 46700033_1967834706598188_3051864659431784448_n 46716402_1967851909929801_2540265820332752896_n 46782234_1967835333264792_4975148261506547712_n 46846541_1967835299931462_3548505106691391488_n