โรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมการแสดงในงานวันลอยกระทง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมคลองโอ่งอ่าง ภายใต้แนวคิด “ประดิษฐ์กระทง นุ่งไทย ไหว้พระแม่คงคา”

วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ส่งเสริมสนับสนุนให้วงกลองยาวโรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมการแสดงในงานวันลอยกระทง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมคลองโอ่งอ่าง ภายใต้แนวคิด “ประดิษฐ์กระทง นุ่งไทย ไหว้พระแม่คงคา” ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง (ช่วงสะพานดำรงสถิต – สะพานภานุพันธ์) และทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนครเป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์วงกลองยาวโรงเรียนวัดสุทัศน์ รวมถึงเดินทางให้กำลังใจผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแสดง โดยนักเรียนได้รับการควบคุมดูแลโดย ครูชัยวัฒน์ เปลี่ยนกลิ่น ครูรพีพรรณ สีสด ครูศิริพร ชิณรักษา และครูอธิวัฒน์ เหล็กภูเขียว

46485747_1964691953579130_8746025141034549248_n 46489377_1964691443579181_2599876006441385984_n 46503854_1964691533579172_4353607077197774848_n 46508895_1964691436912515_5216245228465291264_n 46510340_1964691316912527_5027380694528032768_n 46510937_1964691250245867_6466387694388772864_n 46513089_1964691570245835_697003338792697856_n 46516475_1964691750245817_4199342292990951424_n