คณะผู้เชี่ยวชาญโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมพร้อมนิเทศการสอนของคณะครูกลุ่มสาระการรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดสุทัศน์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันพุธ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นำโดยท่านผู้บริหารสถา Read More …

พระเทพปฏิภาณวาที (หลวงตาแดง – เจ้าคุณพิพิธ) ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบเครื่องฉายวิช่วล ฯ และโปรเจ็คเตอร์แก่โรงเรียน

พระเทพปฏิภาณวาที (หลวงตาแดง – เจ้าคุณพิพิธ) ประธา Read More …

การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณผอ.กมล Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ที่ได้มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสตรีวิทยาวิชาการ’๖๑ : ๑๒๐ ปี สตรีวิทยา ๔.๐ SW VICHAKARN’61

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอกราบขอบพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอกราบข Read More …