ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูเข้าร่วมการประชุมตามโครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตพระนคร

วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำคณะครู-นักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สร Read More …