นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำคณะครู-นักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำคณะครู-นักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีพระเดชพระคุณพระมงคลสุตตาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามเป็นประธานพิธี ณ สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณภาพถ่ายจากคณะอาจารย์จากเบญจมราชาลัยฯ

46892065_1977425458972446_7975753675966513152_n 47077201_1977426178972374_4985637623910367232_n 47107548_1977425398972452_3948790964847378432_n 47109007_1977425572305768_770865806937423872_n 47111203_1977426015639057_9059250822394675200_n 47113541_1977426442305681_4370463427970203648_n 47131331_1977425702305755_6600428358067027968_n 47139767_1977426732305652_6121670887612612608_n 47147235_1977425832305742_8821037178650886144_n 47167360_1977425885639070_4371076044925435904_n 47274497_1977425928972399_8753774572001558528_n 47296387_1977425855639073_7415658157810122752_n 47368684_1977426638972328_3624205387047108608_n 47381899_1977426055639053_1820355578409517056_n