ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่านผู้อำนวยการ สรภาคย์ สุพคุตร์ อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันจันทร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่านผู้อำนวยการสรภาคย์ สุพคุตร์ อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากร นักเรียน  ผู้ปกครองโรงเรียนวัดสุทัศน์

47684323_1992902067424785_9207259827821084672_n