จ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงสำรวจพื้นที่ และตรวจสอบเนื้องานการปรับปรุงอาคารสถานที่ งบประมาณปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณ นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตพระนคร นายธเนษฐ สาขี หัวหน้าฝ่ายโยธา ที่ได้อนุเคราะห์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงสำรวจพื้นที่ และตรวจสอบเนื้องานการปรับปรุงอาคารสถานที่ งบประมาณปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือร่วมสำรวจตรวจสอบเนื้องานด้วยความยินดี

47234467_1982891138425878_132852654249345024_n 47299201_1982891141759211_4835306041904201728_n 47299242_1982891528425839_2409294726831276032_n 47354671_1982891095092549_5121539391407259648_n 47384014_1982891278425864_307345914081574912_n 47481657_1982891338425858_3969644083336445952_n