นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานคร กับเมืองยาชิโย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็กชายเจตนิพัทธ์ ประเทศา และเด็กหญิงพิณธารา คำเครือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานคร กับเมืองยาชิโย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยนักเรียนได้รับการควบคุมดูแลโดยครูชัยวัฒน์ เปลี่ยนกลิ่น

47303067_1982944521753873_4510944163180576768_n  47321064_1982944538420538_2845239563847204864_n

47310905_1982944415087217_7088323865364922368_n 47577548_1982944438420548_8877039806979244032_n