นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด ปัญฺญาธโร) อดีตเจ้าคณะ ๒

วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด ปัญฺญาธโร) อดีตเจ้าคณะ ๒ ,อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ปีที่ ๔๐ โดยได้รับพระเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพิพัฒน์สังวรคุณ เจ้าคณะ ๒ พระคณาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน ๑๐ ทุน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันคณะครูและนักเรียน ขอขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์

47192920_1982954838419508_443185232753983488_n  47321071_1982989671749358_3545243809174519808_n  47341492_1982954968419495_5693383848436432896_n 47207778_1982954595086199_6690508201814654976_n

47386468_1982954855086173_9164969256247361536_n 47388324_1982990045082654_3382803619144269824_n 47435413_1982989785082680_9025181754528366592_n 47484324_1982989661749359_3258849308203548672_n 47322233_1982989928415999_6581968000218300416_n 47376525_1982955111752814_5861268738443051008_n