โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ คุณสุรินทร์ ตั้งสุทธิธรรม พร้อมครอบครัว ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพุธ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ คุณสุรินทร์ ตั้งสุทธิธรรม พร้อมครอบครัว ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ เนื่องในโอกาสฉลองทำบุญวันคล้ายวันเกิดของคุณสุรินทร์ ตั้งสุทธิธรรม โดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ กล่าวคำขอบคุณ ขอให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกประการ ขออนุญาตนำภาพเดิมเมื่อปีที่แล้วมาประกอบที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์กับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

47374284_1985991328115859_123912422124683264_n 47386401_1985991391449186_6651534753742716928_n 47391827_1985991321449193_6751812692392017920_n 47571547_1985991604782498_4435304437568765952_n 47572363_1985991334782525_8238638307643228160_n 47683992_1985991388115853_4320990919458291712_n

Related posts:

ครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการสวดโอ้เอ้วิหา...
คณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐ...
คุณพ่อสังวรศักดิ์​ กรมพลาศักดิ์​ คุณแม่ไพลิน​ สุนทรโภคากร​ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน​ พร้อมทั้ง...