ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้                          ๑. กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
๒. กิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา
๓. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา
๔. กิจกรรมคัดลายมือและคัดไทย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอุดมศึกษา-ประชาชนทั่วไป                                                                      ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

47580795_1992899537425038_6197801686900146176_n 47682502_1992899657425026_4383020885846523904_n 47682843_1992893447425647_6926607201230389248_n 48056260_1992899730758352_4937699312076324864_n

48220595_1992893214092337_4387827534071332864_n 48247947_1992893470758978_4368622905634848768_n 48317934_1992893197425672_8891038668765003776_n 48321970_1992899550758370_5143561256396914688_n

48185487_1992893550758970_607260924855713792_n  48369457_1992893200759005_5818186256504324096_n

48317922_1992893360758989_196012643713024000_n 48383264_1992899750758350_2667839169501331456_n