นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาจากคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร นำโดย พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ อธิบดีสงฆ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงาน Read More …