นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาจากคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร นำโดย พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ อธิบดีสงฆ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร นำโดย พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ อธิบดีสงฆ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จัดบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อน้อมถวายแด่ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ทั้ง ๑๔ องค์ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ของทุกปี และได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง นักเรียน นักศึกษา มอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ในครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา จำนวน ๓ ราย คือ เด็กหญิงพุทธชาติ คู่อรุณยสุนทร เด็กหญิงกนกวรรณ บุญมาก และเด็กชายชิตวัน กติกา ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

48203657_1997194220328903_555551777764671488_n 48243180_1997195420328783_3348333272483495936_n 48365511_1997195773662081_3051325851489533952_n 48368754_1997194603662198_853182102160539648_n 48374288_1997194616995530_4588620858636894208_n 48387026_1997194213662237_3914290703739387904_n