คุณครูรพีพรรณ สีสด และคุณครูอธิวัฒน์ เหล็กภูเขียว ข้าราชการครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาแชร์บอลและกีฬาฟุตบอล

ขอแสดงความยินดี คุณครูรพีพรรณ สีสด และคุณครูอธิวัฒน์ เหล็กภูเขียว ข้าราชการครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาแชร์บอลและกีฬาฟุตบอล ข้าราชการกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ในการแข่งขันกีฬาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจ และการเป็นแบบอย่างที่ในการสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาให้กับผู้อื่น มีความเข้มแข็ง เป็นผู้นำ มีน้ำใจนักกีฬา ตลอดจนความมุ่งมั่นพยายามฝึกซ้อมอย่างหนัก ส่งผลถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่า

48082964_1997215696993422_8059599494943080448_n 48092392_1997215700326755_3940387857037787136_n 48180405_1997215930326732_3945110444162678784_n 48310431_1997221040326221_9015090389563998208_n 48362873_1997216726993319_5696370822097141760_n 48363162_1997215996993392_3823191153151311872_n 48368700_1997216203660038_8159296762603896832_n 48385293_1997215863660072_4460043453488693248_n 48385317_1997215766993415_8799810818913861632_n 48403218_1997215966993395_4464640391345340416_n