พระเทพปฏิภาณวาที (หลวงตาแดง – เจ้าคุณพิพิธ) ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบเครื่องฉายวิช่วล ฯ และโปรเจ็คเตอร์แก่โรงเรียน

พระเทพปฏิภาณวาที (หลวงตาแดง – เจ้าคุณพิพิธ) ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบเครื่องฉายวิช่วล ฯ และโปรเจ็คเตอร์แก่โรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อีกทั้งนักศึกษาฝึกสอนจะได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทำแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นจำนวนเงิน ๖๙,๗๖๔.- บาท ซึ่งเป็นเงินที่จัดหล่อเทียนพรรษาถวายพระแล้ว กับเงินที่ท่านแนะนำให้โยมบริจาคเป็นกองทุนแก้ไขข้อขัดข้องและใช้สำหรับกิจกรรมพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

48378501_2005775036137488_911537788451553280_n 48382046_2005775366137455_1514240498875760640_n  48404584_2005739276141064_4228523022354481152_n 48407239_2005775049470820_101548574659051520_n  48913041_2005738236141168_8235322588595748864_n 48916116_2005739022807756_6066058474242965504_n 48960114_2005739719474353_2585528775563280384_n48390269_2005739659474359_3423881854594318336_n48407241_2005739382807720_208797421323419648_n 48382384_2005738292807829_432598134074376192_n