างสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว นำคณะครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม เข้าร่วมกิจกรรม “ถอดองค์ความรู้ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม เขตพระนคร”

วันศุกร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว นำคณะครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม เข้าร่วมกิจกรรม “ถอดองค์ความรู้ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม เขตพระนคร” ณ ห้องสัมมนาชั้น ๖ อาคารเทเวศประกันภัย ๑ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

48212729_1997260716988920_5292581468923494400_n 48223148_1997260496988942_6500826155212341248_n 48270581_1997260596988932_6026611995652915200_n 48365163_1997260793655579_7647201863372111872_n