โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอกราบขอบพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอกราบขอบพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุทัศน์ ที่ได้ให้ความเมตตาเลี้ยงอาหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงมอบสาหร่ายเถ้าแก่น้อยให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเ้รียน เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน นักเรียนจะได้เรียนหนังสืออย่างมีความสุข ในครั้งนี้ได้อนุมัติให้ใช้งบประมาณกองทุนสำรองของพระเดชพระคุณในการเปลี่ยน ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นจำนวนเงิน ๖๙,๗๖๔ บาท โดยพระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาทีได้ให้โอวาทกับคณะครู บุคลากร และนักเรียนว่า “เด็กมีคุณภาพอยู่ที่ อาหาร อารมณ์ อากาศ อาวาส อาภรณ์ ความเอื้ออาทร อุปกรณ์การเรียน กีฬา และความบันเทิง”

48375028_2004229866292005_5297359774659117056_n 48388935_2004236256291366_5565590094431125504_n 48393428_2004229869625338_272962411659526144_n 48399045_2004229932958665_7662290212331978752_n 48406858_2004229969625328_8565409272177885184_n 48407498_2004230402958618_3165439765289893888_n 48420975_2004231299625195_3420061416760016896_n48377375_2004229876292004_2199935321922076672_n