โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ที่ได้มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสตรีวิทยาวิชาการ’๖๑ : ๑๒๐ ปี สตรีวิทยา ๔.๐ SW VICHAKARN’61

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ที่ได้มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสตรีวิทยาวิชาการ’๖๑ : ๑๒๐ ปี สตรีวิทยา ๔.๐ SW VICHAKARN’61 ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การประชาสัมพันธ์งานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์เป็นอย่างมาก

48363356_2005690052812653_1989068396376883200_n 48381930_2005690289479296_6155601060531535872_n 48389703_2005690619479263_4727513095897874432_n 48390118_2005689729479352_2849602808238309376_n 48404688_2005690376145954_3456197115514978304_n 48407933_2005689739479351_2388129050687176704_n