คณะผู้เชี่ยวชาญโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมพร้อมนิเทศการสอนของคณะครูกลุ่มสาระการรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดสุทัศน์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันพุธ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นำโดยท่านผู้บริหารสถา Read More …