โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นำโดยท่านผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว และคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ การสื่อสารและวัฒนธรรมทางภาษาของเจ้าของภาษา นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ สนใจแสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีสุนทรียภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านนันทนาการ การสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง

48403233_2013338692047789_5998384929417723904_n 48416174_2013337758714549_6498932620095651840_n 48416271_2013337375381254_2759094545797873664_n 48416385_2013341182047540_8838211159434723328_n 48419087_2013351045379887_4443576746444324864_n 48420333_2013338758714449_6105603402073374720_n 48420701_2013340508714274_1944625157129633792_n 48421647_2013334568714868_4652127168493518848_n 48422233_2013339898714335_7416878504047804416_n 48423737_2013348722046786_4045380080640196608_n 48424638_2013346332047025_1289011146858168320_n 48424647_2013349032046755_7165282425109479424_n 48425586_2013337198714605_5276974966519103488_n 48426148_2013347905380201_8548977298534039552_n 48427792_2013337955381196_9017338091978883072_n 48429229_2013351895379802_166692886258122752_n 48911387_2013349398713385_890636162601844736_n 48914103_2013346042047054_5870352740302979072_n 48935159_2013333715381620_730873438004051968_n 48960121_2013351658713159_3867843067679604736_n 48991551_2013338292047829_2474188843700453376_n 49049879_2013345722047086_3313387039151357952_n 49072188_2013336568714668_8181661215659917312_n 49110263_2013333885381603_8545278279425196032_n (1) 49110263_2013333885381603_8545278279425196032_n 49110930_2013338062047852_4990479598241185792_n 49175666_2013337488714576_76495965996974080_n 49189230_2013349185380073_5533168425695707136_n