คณะผู้เชี่ยวชาญโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมพร้อมนิเทศการสอนของคณะครูกลุ่มสาระการรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดสุทัศน์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันพุธ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณคณะผู้เชี่ยวชาญโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมพร้อมนิเทศการสอนของคณะครูกลุ่มสาระการรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐาน สสวท. ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูให้การต้อนรับยินดียิ่ง

48411992_2014497268598598_2391510521388990464_n 48416442_2014492085265783_8600057181376610304_n 48416737_2014499628598362_7967541621187149824_n 48419748_2014500381931620_6551164374512304128_n 48421045_2014493811932277_5717874911599394816_n 48421772_2014493105265681_7513657672143470592_n 48421792_2014489628599362_8648737431631167488_n 48423011_2014488001932858_7446593291119755264_n 48425759_2014493501932308_1650249786583941120_n 48425944_2014489608599364_4829815252633780224_n 48891146_2014493381932320_2402851756196233216_n 48914980_2014498931931765_8139639470384218112_n 48969038_2014494341932224_2757519542635724800_n 48969039_2014496568598668_5343013430179659776_n 48991420_2014497091931949_1873416209974689792_n 49049905_2014492731932385_8092614182697959424_n 49118550_2014500098598315_5902464917990014976_n 49167817_2014489811932677_729822876118548480_n 49205151_2014490071932651_8919353073160159232_n 49210839_2014499291931729_7862010237455171584_n 49282216_2014498488598476_1095547682199437312_n 49286292_2014491918599133_3006733259049533440_n 49321385_2014490415265950_3692593567185764352_n 49344343_2014491475265844_1967317582478311424_n 49344500_2014499491931709_2497088595710443520_n48416442_2014492085265783_8600057181376610304_n