ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร ป.ธ.๖) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

นักเรียนโรงเรียนวัดสุทศน์เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

นที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบคุณฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เข้าศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน (Observation and Participation School Practice) ของโรงเรียน

วันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำน Read More …

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RTประจำปี ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ Read More …

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนที่ ๑ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

ท่านศิริพร ปิยะนาวิน ผู้ตรวจราชการสูง และคณะ พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพุธ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู Read More …