คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร เข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้ารา Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๔๖๒เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรีย Read More …

คุณหน่อย และครอบครัว ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้มาเลี้ยงอาหาร (ข้าวเหนียวหมูทอด ไข่ต้ม) นม ขนม เครื่องดื่มรสผลไม้ รวมถึงอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน

วันจันทร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุ – สามเณร

วันจันทร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ “เบญจมราชาลัยนิทรรศ ๖๒” Open House 2019

วันศุกร์ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผ Read More …

อาจารย์บุษกร เมธางกูร ประธานอภิธรรมมูลนิธิ (อ้อมน้อย) เป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษาเลี้ยงอาหาร (หมูกระทะ)กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …