คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร เข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร เข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

49729342_2033136460068012_1189955147879415808_n 49778978_2033136390068019_5700218369765015552_n