คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ “เบญจมราชาลัยนิทรรศ ๖๒” Open House 2019

วันศุกร์ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ “เบญจมราชาลัยนิทรรศ ๖๒” Open House 2019 เปิดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล นอกจากคุณครูและนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มากมาย ในครั้งนี้ เด็กชายศิลา มาลีเทศ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศการสะกดคำศัพท์ Spelling bee ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กชายปกป้อง แสนเดช และเด็กชายศิลา มาลีเทศ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศ English Quiz Competition ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๑ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักเรียนได้รับการฝึกซ้อมและควบคุมดูแลโดย คุณครูศิริพร ชิณรักษา และคุณครูสุดาทิพย์ บุญโนนยาง ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

49335461_2032934326754892_3729259939214917632_n 49622942_2032935310088127_4956886498650619904_n 49739263_2032934800088178_8147787049114533888_n 49745613_2032934423421549_3832365083036483584_n 49774157_2032935340088124_7571551928623038464_n 49895949_2032934436754881_4636209491413565440_n 50099155_2032934590088199_8909216606744215552_n 50103805_2032935490088109_6528981418184278016_n