นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุ – สามเณร

วันจันทร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุ – สามเณร ผู้เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบประโยค ๑ – ๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๙ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

49505651_2032951013419890_1942046175297273856_n 49530533_2032950950086563_1493100360607203328_n 49549279_2032950640086594_1489002661159108608_n 49564118_2032950283419963_2003728086125772800_n 49610437_2032950756753249_6036430926546731008_n 49701158_2032950576753267_7299368585376301056_n 49778934_2032950706753254_6031380255460032512_n 49947394_2032950293419962_2188435705900826624_n