คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนที่ ๑ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนที่ ๑ สำนักงานเขตพระนคร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการประกวดแข่งขันครั้งนี้ คุณครูสุดาทิพย์ บุญโนนยาง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อการเรียนการสอนครูสำหรับนักเรียนระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ คุณครูจตุพร ผ่องอำไพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสื่อการเรียนการสอนครูสำหรับนักเรียนระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เด็กชายปกป้อง แสนเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันคิดคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เด็กหญิงกรวิภา มูลมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคิดคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เด็กหญิงรุ่งอรุณ รุ่งอรุณศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันคิดคำนวณ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันคิดคำนวณโดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เด็กหญิงณภัทร ประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รวมถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพระนคร เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่อไป โดยนักเรียนได้รับการฝึกซ้อมและควบคุมดูแลโดย คุณครูสุดาทิพย์ บุญโนนยาง คุณครูมนชยา พรรณปัญญา คุณครูเนตนภา ศรีจำพลัง และคุณครูจตุพร ผ่องอำไพ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนทุกคน ที่ได้มีความวิริยะ อุตสาหะ และมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

50437950_2055238397857818_949776135690911744_n 50442168_2055237714524553_6197255173786566656_n 50464567_2055236427858015_6557333352003665920_n 50487712_2055238084524516_4835550112010731520_n 50503810_2055238624524462_6610423936670760960_n 50525872_2055238351191156_4765790355540934656_n 50542992_2055238591191132_4134947569149149184_n 50558639_2055236441191347_2518855180728926208_n 50589104_2055237511191240_8145880788009746432_n 50601084_2055238927857765_2737026149132533760_n 50616689_2055236517858006_1436930177014693888_n 50620596_2055237554524569_1674851127327195136_n 50690246_2055238957857762_6526436284989177856_n 50693460_2055238287857829_1765833768905474048_n 50717529_2055238444524480_3813114850637250560_n 50726007_2055236527858005_5226657148313796608_n 50846377_2055237921191199_1574527554650374144_n 50936732_2055237877857870_3054893947110293504_n 51208976_2055237851191206_6383636993288437760_n 51052038_2055238151191176_8669246819592568832_n 50955188_2055238464524478_6261336480979877888_n 51105766_2055237124524612_4199595992414158848_n