ท่านศิริพร ปิยะนาวิน ผู้ตรวจราชการสูง และคณะ พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพุธ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ให้การต้อนรับท่านศิริพร ปิยะนาวิน ผู้ตรวจราชการสูง และคณะ พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้ง ๔ ด้าน คือด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (รักษาสภาพ) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของสถานศึกษา และการนำเสนอข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา ของโรงเรียนในสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง มาปฏิิบัติให้โรงเรียนมีมาตรฐานตามจุดเน้นของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านให้ความอนุเคราะห์เข้าตรวจเยี่ยม ให้การชื่นชม พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ สิ่งเหล่านี้โรงเรียนวัดสุทัศน์จจะนำไปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อการพัฒนาของสถานศึกษาในลำดับต่อไป

50309955_2055195387862119_8217720442522173440_n 50337254_2055195011195490_10994115550380032_n 50477964_2055194567862201_5466541981012328448_n 50504676_2055195861195405_4524800401987338240_n 50532313_2055196127862045_1779692988419538944_n 50557948_2055195777862080_1326763290914717696_n 50574122_2055194207862237_8348825599132827648_n 50576366_2055194691195522_8159003983273263104_n 50639433_2055194161195575_4123461456505077760_n 50692544_2055193864528938_6477643193058852864_n 50810114_2055194771195514_6091805626361446400_n 50819635_2055194384528886_8279185672250589184_n 50902162_2055195194528805_594098078454120448_n 50970762_2055194587862199_5114581243740028928_n