นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมมหกรรมวิชาการโรงเรียนวัดราชบพิธ “17 RB Open House 2018”

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการโรงเรียนวัดราชบพิธ “17 RB Open House 2018” เปิดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล นอกจากคุณครูและนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มากมาย ในครั้งนี้ นักเรียนได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา ประทานโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันฟุตซอล ระดับประถมศึกษา เด็กชายปกป้อง แสนเดช ได้รับรางวัลชมเชย “การสอบแข่งขันทักษะวิชาการ ๕ วิชาหลัก” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนทุกคน ที่ได้มีความวิริยะ อุตสาหะ และมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คณะครูและนักเรียนได้รับการต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีจาก ท่านผู้อำนวยการศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ นักเรียนได้รับการฝึกซ้อมและควบคุมดูแลโดย คุณครูสุดาทิพย์ บุญโนนยาง คุณครูชัยวัฒน์ เปลี่ยนกลิน และคุณครูอธิวัฒน์ เหล็กภูเขียว ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

49332685_2045556292159362_4777066268190572544_n 49739245_2045608645487460_216864495186739200_n 49938785_2045556548826003_5655776311633772544_n 49947351_2045555195492805_860926555260452864_n 49947817_2045556598825998_8973496045073858560_n 50027843_2045555298826128_8513978297233702912_n 50069641_2046698522045139_7390887054189527040_n 50249857_2045555872159404_1853860094299602944_n 50294476_2045555765492748_1363754950881968128_n 50314680_2045555995492725_1351839384457969664_n 50317049_2045555132159478_716876736586842112_n 50324170_2045556348826023_1835646735725101056_n 50342129_2045556582159333_4223108898250293248_n 50343470_2045608955487429_4773347900254060544_n 50398061_2045556012159390_5060831068060385280_n 50423301_2045555452159446_818064834640740352_n 50502917_2045555745492750_4331760726046670848_n 50529033_2045556468826011_2352233745546739712_n